Pomoc Ukrajine

Saleziáni a sestry saleziánky na Ukrajine zostávajú s mladými a ich rodinami a tiež prijímajú vo svojich domoch a strediskách ľudí utekajúcich pred vojnou. Vďaka vašej finančnej podpore im dokážeme zabezpečovať pomoc. Ďakujeme.

Ako pomáhame

Ubytovanie

Ubytovanie

Pomáhame najmä matkám s deťmi a deťom bez sprievodu, aby našli zázemie (krátkodobé alebo dlhodobé). Zabezpečujeme im ubytovanie, vzdelávanie, trávenie voľného času a materiálne potreby pre život na Slovensku.

Ubytovanie

Materiálna pomoc

V našom sklade v Prešove zhromažďujeme materiál získaný od partnerov alebo kúpený z financií od darcov. Nezbierame materiál od individuálnych darcov. Materiál potom dopravujeme na Ukrajinu, kde je rozdelený podľa potrieb komunít.

Ubytovanie

Finančná pomoc

Vaše príspevky slúžia na financovanie ubytovania a starostlivosti o matky a deti a na nákup materiálnej pomoci pre komunity na Ukrajine a Slovensku, ktoré sa starajú o ľudí z Ukrajiny.

Doteraz ste darovali 614 989 €
a z toho sme zatiaľ použili 443 038 €

41 048 €
Ubytovanie
337 774 €
Humanitárna pomoc
(potraviny, hygiena, lieky, ...)
31 469 €
Cestovné
32 747 €
Iné

Nestrácajte čas, robte dobro, robte veľa dobra a nikdy nebudete ľutovať, že ste ho robili.

Don Bosco