Pomoc Ukrajine

Saleziánska rodina od vypuknutia vojny na Ukrajine pomáha ľuďom núteným opustiť svoju krajinu, aj tým, ktorí sa rozhodli ostať. Od jednorazových aktivít na začiatku konfliktu sme prešli k systematickej, dlhodobej pomoci. Vaša finančná podpora zásadne prispeje k zlepšovaniu života ľudí z Ukrajiny. Ďakujeme.

Ako pomáhame

Starostlivosť o ukrajinské deti

Aktivity v Gabčíkove

Od apríla 2022 poskytujeme pre približne 300 detí a mladých, ktorí sú ubytovaní v zariadení v Gabčíkove, voľnočasové aktivity a záujmové krúžky. Ponuku by sme radi rozšírili aj o duchovné služby a výlety počas víkendov.

Starostlivosť o ukrajinské deti

Humanitárna pomoc

Naše aktivity koordinujeme s medzinárodnou saleziánskou sieťou Don Bosco Network a naďalej poskytujeme materiálnu pomoc pre saleziánov a saleziánky na Ukrajine, ktorí ju podľa potreby distribuujú ďalej.

Starostlivosť o ukrajinské deti

Starostlivosť o ukrajinské deti

V prvej fáze sme evakuovali na Slovensko 50 chlapcov zo saleziánskeho Domu rodiny Pokrova. Aktuálne sme zriadili súkromné CDR (Centrum pre deti a rodinu), v ktorom viacerí z nich pokračujú v pobyte na Slovensku.

Starostlivosť o ukrajinské deti

Práca s dobrovoľníkmi

Systematicky pracujeme s dobrovoľníkmi, ktorým poskytujeme program sprevádzaného dobrovoľníctva. Vďaka nemu majú zabezpečené nielen školenie, ale aj podporu počas výkonu ich služby, mentora v prípade záujmu, resp. psychologické poradenstvo, ubytovanie a iné.

Starostlivosť o ukrajinské deti

Aktivity v strediskách

Matkám s deťmi ponúkame možnosť tráviť doobedia v priestoroch vybraných saleziánskych stredísk. Herničky fungujú vďaka slovenským mamám, ktoré zabezpečujú program pre deti a rady poskytnú poradenstvo a pomoc Ukrajinkám.

Kurzy slovenského jazyka

Kurzy slovenského jazyka

Od mája 2022 naše lektorky – dobrovoľníčky poskytujú bezplatné kurzy slovenského jazyka pre ľudí z Ukrajiny v priestoroch mládežníckeho strediska na Trnávke v Bratislave. V prípade záujmu je možné sa prihlásiť emailom na trnavka.rcmm@gmail.com.

Vaše dary v celkovej výške 246 030 €
v roku 2022 umožnili:

Nestrácajte čas, robte dobro, robte veľa dobra a nikdy nebudete ľutovať, že ste ho robili.

Don Bosco